{r.title}

Graffiti

Een groeiend probleem.

Werden er vroeger tags en graffitti gezet met verf of een stift, steeds vaker gebruikt men zuren om de tag te zetten. Het glas wordt dan geëtst en de tag is blijvend.

FalkService is in staat deze zuurtags te verwijderen.

Herstel bij